Menu

標籤:狂狷

[心法]狂者與狷者:你要當哪一種?

0 Comments


    (清境雲海山莊/莊憶欣攝)     孔子曾經說過下面這一段話:「不得中行而與之,必也狂狷乎。狂者進取, […]

Read Full

无觅相关文章插件,快速提升流量