Browsing Tag

左傳

經典與理財

[經典]不貪為寶!

【出處】 《左傳·襄公十五年》 【原文】 宋人或得玉,獻諸子罕。子罕弗受。 獻玉者曰:“以示玉人,玉人以為寶也,故敢獻之。” 子罕曰:“我以不貪為寶;爾以玉為寶,若以與我,皆喪寶也,不若人有其寶。” 稽首而告曰:“小人懷璧,不可以越鄉,納此以請死也。” 子罕置諸其裏,使玉人為之攻之,富而後使復其所。 【譯文】 宋國有個人得到一塊玉,把它獻給子罕,子罕卻不接受。 獻玉的人說:“我把它拿給雕琢玉器的人 […]…

无觅相关文章插件,快速提升流量