Menu

標籤:左傳

[經典]不貪為寶!

0 Comments


【出處】 《左傳·襄公十五年》 【原文】 宋人或得玉,獻諸子罕。子罕弗受。 獻玉者曰:“以示玉人,玉人以為寶也 […]

Read Full

无觅相关文章插件,快速提升流量